اخبار برگزیده

اشتباه محاسباتي در فهم بازي برجام

 


افرادي که خواهان رابطه با امريکا هستند ميخواهند با امريکا رابطه برقرار کنند تا مخرب ترين ابزار نفوذ را براي نابودي ارزش هاي انقلاب را در اختيار بي رحم ترين و سلطه گرترين دولت دنيا آمريکاي جهانخوار قرار بدهند، و مثل احمق ها فکر مي کنند که اين فاجعه هيچوقت دامن خود آنها را نخواهد گرفت.


شايد براي مردم ايران زياد مهم نباشد که چرا رئيس جمهور روحاني خطر اعتماد به آمريکا را قبول کرد و برجام را تبديل به يک برگه سوخته کرد، بلکه مهم اين است که چرا رئيس جمهور نتوانست برجام را کنترل کند، هنوز زخم برجام يک، خاطره آزار دهنده اش از ذهن ملت ايران پاک نشده که رئيس جمهور روحاني از برجام هاي دو و سه و چهار مي گويد، ظاهرا رئيس جمهور به جاي دفاع از منافع ملي به دنبال توجيه نقض عهدهاي آمريکا در قبال برجام مي باشد.


 


نقد برجام حرام است و نقض برجام حلال
ريشه تعصب در جهل است و ريشه دانش در بصيرت، و اولين شرط رسيدن به بصيرت براي يک مسئول دانا و آگاه، تفکر و استدلال صحيح است، انسان با بصيرت اول خود را قانع مي کند و آنگاه سايرين را، و متعصبانه مواضع تهاجمي نمي گيرد، چرا که تعصب يکي از آفات غرور است، و انسان مغرور درخود نيازي به شنيدن و هدايت شدن نمي بيند.


از همين رو معاشرت با اين افراد دشوار است و ناممکن، به اين دليل که عميقا دلسوزان انقلاب را مشتي افراطي، کم سواد، تازه به دوران رسيده و بي شناسنامه مي خوانند، و هميشه آنها را به چالش مي ‌کشند تا در ظاهر خودشان را بهترين بنامند، اينها ترجيح مي‌ دهند روي آنچه که به نظر خودشان صحيح است اقدام کنند، در حالي که چيزي جز يک غرور کاذب و خودرايي و عناد در چنته ندارند، از همين رو روحاني ادعا مي کند که نخواهم گذاشت عده‌اي افراطي اميد مردم را نااميد کنند. 


ادامه مطلب...


اشتباه محاسباتي در فهم بازي برجام

اشتباه محاسباتي در فهم بازي برجام

اشتباه محاسباتي در فهم بازي برجام

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها